Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? | İŞKUR 1.500 tarım işçisi alımı başvuru şartları neler? İşte işçi alımı kura çekim tarihi!

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. 1500 tarım işçisi alımı başvuruları 19 Şubat tarihinde sona erecek. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile yapılacak olan başvurular sonrası işçi alımı kura çekimi yapılacak. Asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 27 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin teslim yeri ve tarihleri ile diğer hususlar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlanacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, o konular hakkında bilgiler.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı başvuruları 13-19 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

1500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13/02/2024–19/02/2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilenşartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından öncesahip olmak.

7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araçkullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerindegörevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanınauygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.

– Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasınaengel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilirolduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerindenalınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardanistenecektir.)

– Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknikraporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top